Veterinarstvo livanjskoga kraja

Petar Džaja, Edin Šatrović, Lejla Šatrović

Abstract


U radu su prikazani prvi začeci ozbiljne stočarske proizvodnje i veterinarske djelatnosti na
području livanjskoga kraja. Nabrojani su veterinari i veterinarski tehničari koji su obavljali
veterinarsku djelatnost prije i poslije osnivanja Veterinarske stanice Livno.
Ključne riječi: veterinarska djelatnost, veterinari, Livno

Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.