METICILIN REZISTENTNI STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) (in bosnian)

Jasmin Dizdarević

Abstract


Zbog visokog stepena adaptibilnosti i postojanja velikog broja vrsta, stafilokoke spadaju u grupu široko rasprostranjenih mikroorganizama. Ove bakterije se gotovo redovno mogu naći na koži, krznu i dlaci, te sluznicama nosne šupljine i ždrijela različitih životinja i ljudi. Pojava otpornosti stafilokoka na različite grupe antibiotika, kao i potreba za boljim razumjevanjem mehanizma stafilokokne antibiotske rezistencije, predstavljaju ozbiljan izazov za efikasniju borbu sa ovim globalnim problemom. Meticilin-oksacilin rezistencija danas predstavlja poseban problem u veterinarskoj i humanoj medicini. Ekonomski gubici izazvani stafilokoknim infekcijama u stočarskoj proizvodnji širom svijeta, jedan su od najvažnijih veterinarskih problema. Visok stepen morbiditeta i dugotrajna liječenja oboljelih životinja, dodatno intenziviraju i aktualiziraju ovu problematiku. Posebnu grupu meticilin-oksacilin rezistentnih stafilokoka predstavljaju stafilokokni sojevi povezani sa stokom LA-MRSA (eng. Livestock-associated Methicillin-resistant Staphylococcus aureus). Zbog činjenice da je moguć prenos ovih mikroorganizama sa životinja na ljude, ali i obratno, koagulaza pozitivne stafilokoke zauzimaju posebno mjesto u javnom zdravstvu općenito.

Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.